VAK 40 års husjubilæum

40 år i eget boksecenter.

I begyndelsen af 1974 kaster bestyrelsen sig for alvor ud i arbejdet med at realisere en gammel drøm at få eget boksecenter. I første omgang havde klubben kig på det gamle ægpakkeri på Sct. Jørgensvej, men det forsøg strandede.

Ejendomsmægler Bo Thygesen, der havde stået for det første forsøg, havde nu fået Hartvigsens Vaskeri på Falkevej til salg.

I begyndelsen af marts var bestyrelsen på besigtigelse i al hemmelighed, da vaskeriet var en arbejdsplads, som stadig var i gang. Bygningerne viste sig at være både velegnede og i god stand, så man var enige om at arbejde videre på købet.

Prisen var fastsat til 500.000 kroner med en udbetaling, som blev forhandlet ned på 100.000 kroner. Klubben havde en sund økonomimed en formue på mere end 80.000 kroner. Men alligevel var det en stor mundfuld at købe bygningerne. Efter forhandlinger med Sparekassen lykkedes det at skaffe de fornødne penge til at købet kunne blive en realitet. For at det kunne hænge sammen, måtte samtlige bestyrelsesmedlemmer dog indvilge i at kautionere personligt for 25.000 kroner. Alt faldt på plads, og VAK kunne overtage det gamle vaskeri den 1. juli, og gå i gang med at indrette det til et moderne boksecenter.

Der forestod nu et kæmpearbejde med at få ombygget vaskeriet til et boksecenter. Medlemmerne skulle selv stå for arbejdet, og heldigvis var en stor del af bokserne håndværkere, som kunne udføre det meste. Mere end 25 medlemmer deltog i ombygningen, og der blev lagt ikke mindre end 2500 arbejdstimer i det nye klubhus, omkring 1. september kunne VAK holde sin første træningsaften i de nye lokaler.

Det gav på alle måder et løft for VAK, at man nu havde egne klublokaler. Ikke mindst træningsmæssigt, hvor man ikke var bundet af faste tider på Vestre Skole, men kunne træne så meget som der var behov for.

Men VAK-centret betød også meget for den sociale del af klubbens liv. Der var nu for første gang mulighed for at sætte sig sammen efter træningen og drikke en sodavand, snakke træningsaftenen igennem og udveksle mere eller mindre sandfærdige historier om tidligere tiders store bedrifter i den firkantede ring.

Igennem årene er bygningen løbende blevet omforandret og renoveret så den fremstår som et godt og veldrevet boksecenter.

Formand Peter Skovgaard Andersen